Plan i program

Vodeći računa o ravnomjernom razvoju djece, Plan i program svake grupe podjelili smo u celine koje obuhvataju intelektualni, matematički, jezički, svjet oko nas, socioemocionalni, motorički, muzički, dramski i likovni razvoj.